Vaardigheden # 1: kritisch denken en problemen oplossen

Voorbereiding: Studenten moeten hun vaardigheden ontwikkelen om problemen vanuit verschillende invalshoeken te kunnen zien, om zo hun eigen oplossingen te formuleren. Waarbij ook dit formuleren een onderbouwde kunst op zich zal moeten zijn.

Dit is ongeacht het vakgebied dat zij kiezen. Want in ieder vakgebied wordt het vermogen om snel te denken en nog sneller te handelen een onmisbaar hulpmiddel. 

Om dit in praktijk te brengen, moeten docenten studenten situaties presenteren waarin ze zelf dingen moeten uitzoeken.
Situaties waar vaardigheden die ze al hebben ontwikkeld, kunnen worden gebruikt en toegepast om hen te helpen een probleem op te lossen.

Het probleem binnen die situatie zou zich idealiter moeten lenen voor meerdere oplossingen. 
Dit omdat we studenten niet willen leren dat er maar één antwoord beschikbaar is, maar dat probleemoplossing een creatieve en persoonlijke ervaring kan zijn. 
Situationele problemen in de wiskunde vormen een goed voorbeeld van deze vaardigheden op het werk.

Multidisciplinaire teams geeft naast beter en sneller resultaat ook meer learnings, waaronder elkaar leren vertrouwen.

Vaardigheid # 2: samenwerking in multidisciplinaire teams

Voorbereiding: Begrijpen dat niet elke persoon als een natuurlijke leider wordt geboren.
Of dat niet iedereen opdezelfde manier werkt en denkt. Wat niet wil zeggen dat het geleverd werk of de manier van denken minder goed is.

Het vermogen om anderen te leiden kan een rol zijn die persoon helpt succesvol te zijn.
Maar in een rol waarbij je niet in staat hoeft te zijn om nauw en harmonieus samen te werken voegt zo’n rol weinig toe.

Er is dan meer vereist dan enkel het typische teamwork om je het beste voor te bereiden.

In plaats van simpelweg in een groep stappen en de taken met elkaar te verdelen,
zouden studenten moeten worden aangemoedigd om verschillende rollen binnen hun groep op zich te nemen.

Soms kunnen ze de ‘lead’ zijn en op andere momenten kunnen ze een ‘organisator’ of een ‘grafisch ontwerper’ zijn.
Je zou hierin zelfs naar de startup profielen kunnen kijken; Hustler, Hipster, Hacker.
Er zijn veel verschillende rollen die studenten tijdens een project kunnen invullen met hun collega’s.
Op die manier ontstaat een meer samenwerkende manier, dan alleen het uit elkaar halen van een project en het uiteindelijk weer samenvoegen.

Om dit helemaal soepel en efficient te laten verlopen, is om iedereen in zijn kracht te zetten.
Dit doe je door het samenstellen op, of rollen verdelen naar, iemands kunde en expertise.

Op die manier ontstaan multidisciplinaire teams waarin ieder zijn of haar bijdrage kan leveren.

Daarin  moet wel vertrouwen in elkaars kunde en expertise gecreëerd en gegeven worden.

Vaardigheid # 3: behendigheid en aanpassingsvermogen

Voorbereiding: Als we terugkijken naar de afgelopen twintig jaar, kunnen we zien hoeveel er is veranderd op de werkplek en in de wereld.

Studenten moeten op hun gemak zijn met het idee van verandering.
Ze moeten bereid zijn zich aan te passen aan de veranderingen om hen heen.

Docenten kunnen een zeer dynamische omgeving in de klas creëren, die studenten kan voorbereiden op de toekomst.
Variërend van de onderwijsstrategieën die we gebruiken, de opstelling van het klaslokaal, de manieren waarop leren wordt gedemonstreerd en zelfs de richtlijnen voor groepswerk of huiswerk.

Laat leerlingen bijvoorbeeld een verhaallijn maken en gooi daar als docent vervolgens een verplicht verrassingselement in voor hen om rekening mee te moeten gaan houden.

Of laat ze verder werken op basis van de voorbereidingen van een andere student. 

Ze zullen misschien eerst zeuren, maar dit soort vaardigheden zullen hen goed van pas komen in een multidisciplinair team!

Help studenten niet enkel in het ventileren van hun ideeën en ervaringen, maar ook in het organiseren en structureren daarvan.

Vaardigheid # 4: Initiatief en ondernemerschap

Voorbereiding: Studenten moeten initiatief kunnen nemen en een bijdrage kunnen leveren aan de wereld.

Het getoonde initiatief en de benodigde vaardigheden hiervoor moeten we aanmoedigen, in de klaslokalen en in onze gemeenschappen.

Studenten kunnen ontzettend geïnteresseerd zijn in de ideeën en ervaring van anderen in de klas.
En ze zijn erg creatief en gemotiveerd om hun eigen ideeën en ervaringen te delen in de klas.
Dit kan elkaar versterken en inspireren.

Als docent zou je daarvoor meer beschikbaarheid moeten tonen en bieden.
Maar ook bereid zijn om te luisteren naar die ideeën en ervaringen.
Je zou dit in sommige gevallen zelfs kunnen zien als feedback, wat kan helpen ter verbetering van bijvoorbeeld de leeromgeving of leerstof.

Help studenten niet enkel in het ventileren van hun ideeën en ervaringen, maar ook in het organiseren en structureren daarvan.
Om als volgende stap hen te helpen om hun ideeën en ervaringen in de praktijk te brengen.
Maak ze er zelf eigenaar van.

Zelfs als een idee mislukt kan het een hele waardevolle les zijn.
Je kunt analyseren wat er mis ging en hoe je het idee kunt verbeteren voor een volgende keer.
Of door het te delen in de klas, waardoor anderen er van kunnen leren of geïnspireerd kunnen raken.
Studenten zouden nooit bang mogen zijn om te iets te proberen.
Falen per definitie betekent leren.

Een paar simpele dingen waarom we onze studenten moeten leren hoe ze zelfverzekerd en duidelijk kunnen communiceren.

Vaardigheid # 5: effectieve mondelinge en schriftelijke communicatie

Voorbereiding: Ondanks de technologische vooruitgangen neemt die mondelinge en schriftelijke communicatie nooit in belang af.
Denk aan een leidinggevende, of manager, die je een bericht stuurt vol grammaticale fouten.
Of presenteert een nieuw businessplan, maar in plaats van vertellen, lees je het voor.
Niets onprofessioneler dan dat..

Een paar simpele dingen waarom we onze studenten moeten leren hoe ze zelfverzekerd en duidelijk kunnen communiceren.

Net als zwemmen, moeten mensen ook leren om te communiceren.
En dat gebeurt met oefening; uitspraak, snelheid, volume, gebaren en oogcontact kunnen allemaal worden aangeleerd en verbeterd.
Dezelfde vaardigheden die helpen bij drama kunnen helpen bij mondelinge communicatie.

Een leuke oefening zou kunnen zijn dat je een workshop, training, of les op een heel ineffectieve manier geeft.

Eens opletten hoe lang het duurt voordat een studenten zich hardop afvraagt wat je aan het doen bent.
Om daar vervolgens op door te pakken door die student te vragen of zij precies kunnen vertellen wat er dan precies mis is met jouw communicatievaardigheden.

Met schriftelijke communicatie, moeten we uiteraard de regels blijven benadrukken en tegelijkertijd studenten leren hoe ze de beschikbare technologie kunnen gebruiken om hun schrijfgedrag te helpen controleren. Het verschil tussen formeel en informeel schrijven is vrij belangrijk voor studenten om te leren en bijvoorbeeld om te kunnen beginnen met solliciteren.
Waarom zou bijvoorbeeld een smartphone dan niet misstaan als hulpmiddel binnen de klas, als deze het te leveren werk versneld of kwalitatief verbeterd?

Ook de verbastering van de Nederlandse taal en het toepassen van straat, of social media taalgebruik zouden niet per definitie verboden moeten hoeven worden.
Ja het doet soms pijn om het Nederlands taalgebruik te zien verbasteren. En ja het is een hele dunne scheidslijn tussen formeel en informeel, of domweg incorrect taalgebruik. Waardoor je weer onprofessioneel kunt overkomen.
Maar ook hierin geldt als dit het te leveren werk versneld of kwalitatief verbeterd?

En nu hoor ik je denken, hoe kan verbasterd taalgebruik, of incorrect taalgebruik iets verbeteren? En staat dit dan niet haaks op wat ik hierboven las?
Het gaat erom dat je studenten zich hier bewust van worden. Want het enige wat telt in de 21e eeuw is effectieve communicatie.
En zoals eerder geschreven, we weten gewoon niet hoe dat er in de toekomst uit gaat zien. Zolang je er maar klaar voor bent als het zover is.

Studenten moeten het verschil leren kennen tussen feitelijke informatie
en feitelijk klinkende informatie (meningen).

Vaardigheid # 6: toegang tot en analyse van informatie

Voorbereiding: studenten hebben toegang tot onvoorstelbare hoeveelheden informatie.
Het internet biedt een ongelooflijke onderzoekstool, die hun beste vriend kan zijn, of ergste vijand.
Toegang tot informatie is eenvoudig, maar toegang tot goede informatie is gecompliceerder. 

Studenten moet worden geleerd hoe ze de miljoenen webpagina’s over een onderwerp kunnen vinden, doorzoeken en daaruit halen wat ze nodig hebben (en kunnen vertrouwen op wat ze vinden).
Ze moeten het verschil leren kennen tussen feitelijke informatie en feitelijk klinkende informatie (meningen).

Veel studenten van vandaag zullen informatieve of infotainment websites  en social media gebruiken om informatie te verzamelen.
Maar daarbij niet nadenkt over hoe de informatie is geschreven, of door wie en wat de onderliggende bronnen zijn.
Misschien is de schrijver van de informatie zelf niet goed geïnformeerd geweest.

Als docent kun je leesstrategieën gebruiken, zoals ’hardop denken’.
Je laat je studenten hardop nadenken over hun internet zoek strategieën.

Je projecteert hun scherm op het bord en je leert meer over een onderwerp samen met je studenten.
Laat ze zodoende zien hoe ze moeten zoeken en hoe ze die informatieve of infotainment websites kunnen gebruiken zonder te worden misleid.

Studenten leren hoe ze op een creatieve en doelgerichte manier kunnen toepassen.

Vaardigheid # 7: Nieuwsgierigheid en verbeelding

Voorbereiding: Studenten zijn over het algemeen van nature nieuwsgierig naar hun werkveld en willen deze verder verkennen.
Hun verbeeldingskracht is soms enorm en ongetemd. Dit creëert eindeloze hoeveelheden aan praktische en onpraktische dingen.
Onze taak als docent heeft daarom minder te maken met het leren hoe je nieuwsgierig en fantasierijk moet zijn.
Maar meer met het feit dat je dat niet bij hen weghaalt.

We moeten studenten blijven aanmoedigen om hun nieuwsgierigheid en hun verbeeldingskracht als vaardigheden te ontwikkelen.
Hen leren hoe ze deze op een creatieve en doelgerichte manier kunnen toepassen.

Een gek voorbeeld, stel een klein kind houdt van soldaten en robots, maar heeft een hekel aan prinsessen.

Hoe reageer je dan als hij je een zelfgemaakt tekening laat zien van een robot soldaat die een ​​prinses aanvalt?
Hoe stimuleer je dan zijn creativiteit? Geef je hem een compliment, of val je hem af?

Stel naast dat kleine kind maakt een ander kind een tekening van een robot die de wereld schoon maakt van afval.
Hoe reageer je daar dan op? Hoe stimuleer die creativiteit zonder af te doen aan het eerste kind?

Het antwoord is simpel, je hangt beide creaties op en bespreekt die.
Beide creaties zijn een vorm van een creatieve uiting.
Laat ze van elkaar leren en inspireren.

We houden niet allemaal van dezelfde dingen, of weten dat te waarderen.
Als docent moet daarom voorzichtig zijn met hoe je de creativiteit en verbeelding van jouw studenten voedt en stimuleert.
We kunnen studenten wel leren welke dingen geschikt zijn in welke situaties en waarom, zonder hen het gevoel te geven dat hun ideeën verkeerd of slecht zijn.

In het Engels geeft deze infographic weer wat de toekomst van techniek in het onderwijs gaat doen
en al heeft gedaan.
Categorieën: Geen categorie